Manteoko parkea suntsitzeari EZ

NO a la destrucción del Parque de Manteo 

Sartu eta babestu gureberdegunea. SOS Manteok Manteoko parkean Basque Culinary Center berria eraikitzearenaurka borrokatzen du.

Involúcratey protege nuestra zona verde. SOS Manteo lucha contra la construcción del nuevo Basque Culinary Center en el parque de Manteo.

Zergatik egon kontra?

Basque Culinary Centerrek (BCC), EAJren eta PSEren baldintzarik gabeko babesarekin, Manteo eta Zemoriako parkeen lursailean eraiki nahi du

Lurzorua eta diru publikoa, erabilera pribatua

Donostiar guztiona den lurzoru-ondare publikoa erabilera pribaturako lagatzea, eta finantzaketa publikoa (26 milioi euro) eraikina egiteko, hondartzatik 150 metrora.

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak

Lurzoruan kutsatutako antzinako hondakinak egon daitezke, eta horiek arriskuan jar lezakete osasun publikoa, baldin eta lurra mugiarazten bada legeak ezarritako segurtasun-bermerik gabe. EAJ-PSE Gobernuak ez du egiaztatu nahi.

Herritarren partaidetza eza

Udal-gobernuak herritarren parte-hartzearen edozein zantzu ezabatzea, auzoaren beharren azterketan oinarrituta ondasun publiko baten etorkizuna erabaki ahal izateko.

Badaude beste aukera batzuk

BCCrako beste aukera bideragarri batzuk daude, eta lursaila parke eta ekipamendu gisa finkatu liteke, indarrean dagoen Plan Orokorrak ezartzen duen bezala.

Bizi-kalitate murriztua

Bizilagunen bizi-kalitatea murriztea: terrazako ostalaritza-jarduera goizeko ordu txikiak arte; banaketa-kamionetak eta zabor-kamioien joanetorriak; higiezinekin espekulazioa areagotzea, auzoko bizitza garestitzea eta abar.

Pasta bai, baina ez jatekoa

BCCren ustiapena lehen urtean: matrikulak 520.000 €, gainerakoak (jatetxeak, ekitaldiak, co-working, zerbitzuak) 3.780.000 €. Eta "ikastetxea" dela esatera ausartzen dira.

Parke bat gutxiago

Groseko berdegune bakarra kentzea, berdeguneen defizit handia duen auzo batean (gaur egun berdegune azalera 0,24 m2/biztanlekoa da; OMEk 10-15 m2/biztanleko gomendatzen du). Parke eder eta irisgarri bat egiteko aukera galtzea, auzotar eta bisitarientzat clima-babesleku bezala funtzionatuko duena.

Zuhaitzak kentzea

Zuhaitz guztiak kenduko dira eta horrek kutsadura akustiko eta atmosferikoaren eta bero-boladen arazoak areagotuko ditu. BCCren estalki verdea itzalik emango ez duten landare txikien alfonbra bat besterik ez da izango (aurkeztu dituzten eraikinaren irudiak engainagarriak dira) eta parkearen galera konpentsatzeko iragarri dituzten zuhaitz-landaketak gutxienekoak izango dira.

¿Por qué estar en contra?

El Basque Culinary Center (BCC), con el apoyo incondicional de PNV y PSE quiere edificar en la parcela de los parques de Manteo y Zemoria

Suelo y dinero publico, pero uso privado

Cesión de patrimonio público de suelo de todxs lxs donostiarras para uso privado, y financiación pública (26 millones de euros) para la construcción del edificio, a 150 m de la playa.

Suelos posiblemente contaminados

Presencia probable de antiguos escombros contaminados en el suelo que podrían poner en riesgo la salud pública si se remueve la tierra sin las garantías de seguridad que establece la ley. El Gobierno PNV-PSE no quiere verificarlo.

Participación ciudadana nula

Eliminación de cualquier atisbo de participación ciudadana por parte del Gobierno municipal, para poder decidir el futuro de un bien público en base a un estudio de necesidades del barrio.

Existen alternativas

Existen alternativas viables para el BCC en otros sitios… y se podría consolidar la parcela como parque y equipamientos, tal como establece el Plan General en vigor.

Calidad de vida mermada

Reducción de la calidad de vida de lxs vecinxs: actividad de hostelería en la terraza hasta altas horas de la mañana; trasiego de camionetas de reparto y camiones de la basura; agravamiento de la especulación inmobiliaria y encarecimiento de la vida en el barrio; etc.

Pasta sí, pero no la de comer

Explotación BCC primer año: matrículas 520.000€, resto (restauración, eventos, co-working, servicios) 3.780.000€. Y se atreven adecir que es un “centro docente”.

Un parque menos

Eliminación de la única zona verde que queda en Gros, un barrio con gran déficit de zonas verdes (actualmente 0,24 m2 de zona verde/habitante; la OMS recomienda 10-15 m2/habitante). Se pierde la oportunidad de convertirlo en un parque bello y accesible que haga las veces de refugio climático para vecinos y visitantes.

Eliminación del arbolado

Destrucción de todos los árboles, lo cual agravará los problemas de contaminación acústica y atmosférica y de olas de calor. La cubierta verde del BCC no será más que una alfombra de pequeñas plantas sin posibilidad de sombra (las imágenes del edificio que han presentado son engañosas), y la plantación de árboles anunciada para compensar la pérdida del parque será mínima.

Parte hartu

Sinatu eskaera change.org webgunean


Postontzia zure atarian

Liburuxka deskargatu eta inprimatu dezakezu materialen karpetan.

Eman zure laguntza

Jarri harremanetan Uliako Auzo Elkartearekin edo SOS Manteorekin.

Parkeak behar zaitu!

Sare sozialetan zabaltzen du

Liburuxkako irudiak materialen karpetan deskargatu ditzakezu, eta zure sare sozialetan banatu.

Participa

Sigue nuestras redes sociales

        @Uliatarrak (X - Twitter)

        @SOSmanteo (X - Twitter)

        @sosmanteo (instagram)

       

Buzonea en tu portal

Puedes descargar e imprimir el folleto en la carpeta de materiales.

Aporta tu ayuda

Comunícate con la Asociación de Vecinos de Ulia o con SOS Manteo.

¡El parque te necesita!

Difunde en las redes sociales

Puedes descargar imagenes del folleto en la carpeta de materiales y distribuirlas en tus redes sociales

Laguntzak /Apoyos

Victor Erice

DIRECTOR DE CINE

“Me solidarizo con su reivindicación. Comparto todas sus inquietudes referidas a la política urbanística que el actual ayuntamiento de Donostia quiere aplicar a Manteo. Pueden añadir mi firma a sus intervenciones públicas de protesta, en forma de artículos o llamamientos.”

Felix Maraña

ESCRITOR

“Quiero expresar mi rechazo a la construcción de un centro privado en el espacio verde de Manteo, que deteriora el paisaje urbano con un edificio agresivo que forma parte de la venta de Donostia a la iniciativa privada. Y muestro mi apoyo a cuantas acciones cívicas y jurídicas se encaminen a parar, si es posible, la construcción de ese monstruo artificial, que rompe la harmonía elemental de Gros.”

Juan Luis Zabala

IDAZLEA

“Bat egiten dut Manteoko Basque Culinary Centerreko proiektuaren eraikuntzaren aurka mobilizatu diren herritarrekin. Alde askotatik iruditzen zait gaitzesgarria: lurralde publikoa ematen dio ekimen pribatu bati, hirigintza ikuspegitik burugabekeria da eta auzoko bizilagunen iritzia aintzat hartu gabe gauzatu nahi da.“

Jose Inazio Ansorena

TXISTULARI ETA PAILAZOA

Auzo lana komeni omen da gure herrian eta erakundeek dirua inbertitzen dute horren propaganda egiten. Partehartzen ere erakutsi behar omen digute eta Iangileak jartzen dituzte bultzatzeko. Herritarrak entzun nahi omen gaituzte eta azterketak eta inkestak prestatzen dituzte.

Baina laguntxoen kanpaiak jo eta sosak dantzan jartzen direnean, aurrekoak ahazten omen zaizkie gure sasiagintariei eta omenezko omenaldia egiten diete benetako nagusiei. Berdin dio zuhaitzak suntsitu, merkatuak birrindu, herritarren bizimodua trakestu edo mundua aldapa belhera bizian jarri behar bada ere.

Trikimailua erabiltzen dute sarri: dena bota, atzera bueltarik ez dagoen ustez, etsia hartuta geratuko garelakoan.

Manteon egin duten txikizioa deitoratu egiten dut. Eta, oraindik konponbiderako aukera dagoelakoan, bere onera itzul dezatela irmoki eskatzen.

Idoia Santamaria Urkaregi

IZULTZAILEA

Guztiz bat egiten dut Donostiako Udalak Basque Culinary Centerren beste egoitza bat Manteon eraikitzeko hartutako erabakiaren aurka dauden herritarrekin. Ez dugu edozein ziri irentsi nahi gastronomia sakrosantuaren izenean. Ez dugu Gros auzoko parke bakarra galdu nahi lur hori ekimen pribatu baten esku uzteko. Espazio berde bat nahi dugu hor, parke publiko bat, auzoaren eta Uliaren arteko lotura logikoari eutsiko diona.

Loquillo & Susana Koska

CANTANTE & ACTRIZ

“Abogamos por que la ciudadanía sea escuchada antes de realizar un proyect de este calibre, y más teniendo en cuenta que se trata de un terreno público para un edificio privado y el impacto negativo que tendría para el medioambiente. Cuenten con nuestro apoyo.”

Beñat Gaztelumendi

BERTSOLARI

“Manteo estali nahi digute porlanez nahiz lehen ere horren faltarik izan ez nik beste eredu bat dut ordea amets pentsatzeak izua ematen didanez zer elikatzen duten gure lurrak janez.”

Joserra Senperena

MUSIKARIA

“Manteon egiten ari direna kapitalismo basatia da. Hurrengoa, merkatal-gune bat Gipuzkoako plazan edo Disney Park flotante bat Kontxan jartzea proposatzen diot udalari. Zergatik ez. Turismo, progreso eta diru pila bat ekarriko digu.”

Diego Vasallo

CANTANTE

“Siempre estaré a favor de la preservación de las zonas verdes, parques urbanos y villas y edificios antiguos que han dado su carácter a esta bella ciudad. Luchemos por conservarla.”

Ricardo Aldarondo

PERIODISTA DE CULTURA

“Eliminar un parque o una zona verde como la de Manteo es ir contra el progreso, contra los intereses de la ciudadanía, contra la salud y la convivencia, contra el sentido común. Todo lo que no se puede permitir una ciudad que mire al futuro.”

Inazio Mujika Iraola

IDAZLEA

Nik ere bat egiten dut udalak Manteorako abiarazi duen proiektuaren aurka mobilizatu diren herritarrekin. Espazio berde bat, parke publiko bat ekimen pribatuari oparitzeagatik, herritarren iritzia kontuan ez edukitzeagatik eta Uliarako trantsizio paisajistikoa puskatzeagatik. Zerbait zutik geratuko zaigu?

Álvaro Bermejo

ESCRITOR

Una ciudad de escala humana, así contemplaba Chillida nuestra Donostia. Oteiza siempre iba más lejos: hablaba de biología del espacio. Una biología espacial aplicable tanto a una pequeña escultura como a una ciudad. Equilibrio de magnitudes, de espacios y escalas, de ciudadanos y ciudad. Ciudadano, ciudad y civilización son palabras que comparten el mismo origen. Deriva del latín -civis-, pero procede de la voz indoeuropea khei, y se traduce, literalmente, como echar raíces. Viendo cómo las máquinas desarraigan la verde colina de Manteo para levantar una nueva empresa privada sufragada con dinero público, no puedo sino deplorar esta operación por cuanto vulnera radicalmente esos tres principios banales: la escala humana de la ciudad, su biología del espacio y la voz de sus ciudadanos. Son esas raíces, vivas y profundas, las que nos civilizan.

Fito Rodriguez Bornaetxea

IDAZLEA

“Bat egiten dut Donostiako biztanleriak hala kalean nola instituzioetan ere Manteoko lur publikoaren erabilera pribatuaren kontra nabarmenki azaldu duen jarrerarekin. Beraz, agerian utzi nahi dut nire sustengua izango dutela haien iritzia aintzakotzat hartzen ez den bitartean.”

Detritus

ARTISTA

“Me opongo al B.C.C. en Manteo no solo porque degrada el barrio, también porque forma parte de un desarrollo diseñado por las élites económicas; desarrollo que en los países de nuestro entorno entristece y dificulta el vivir y que en otras zonas del mundo se muestra absolutamente devastador."

Toti Martinez de Lezea

ESCRITORA

“Los responsables del BCC, Centro Culinario Vasco para quienes no saben inglés, afirman que la suya no es una empresa privada sino una "entidad sin ánimo de lucro", es decir una entidad jurídica propia, resultado de la agrupación de tres o más personas para el cumplimiento de un objetivo social, cultural, político, artístico, altruista o humanitario. Por eso la matrícula del curso cuesta 9990€, al alcance de cualquiera, vamos. Un oxímoron en toda regla. NO a la ocupación de la zona verde pública de Manteo, en Gros, Donostia. NO al nuevo edificio sufragado con 24M€ de dinero público.”

Aritz Gorrotxategi

IDAZLEA ETA POETA

“Bat egiten dut Manteoko Basque Culinary Centerreko proiektuaren eraikuntzaren aurka beren gaitzespena azaldu duten herritarrekin. Ez zait zilegi eta onargarri iruditzen ekimen pribatu bati lurralde publikoa modu horretan ematea, interes partikularrak lehenetsiz eta bertako biztanleen iritzia kontuan izan gabe. Gune berdeen aurkako erabaki burugabea da, halaber, eta ulergaitza ingurumena lehenesten duela dioen udal baten aldetik.”

Xabier San Sebastian

MUSIKARIA

Pixkanaka pixkanaka galtzen goaz Donostia, lapurtzen digute, konkistatzen digute. Herritar guztion ama eta aita izan beharko lukeen hiri honek bere seme-alabak etxetik botatzen ditu poltsa bete diru datorrenari lekua egiteko. Uste dut Manteon egin nahi den operazioa beste urrats bat dela bide honetan.

Ramon Agirre

AKTOREA

Donostiako Udal Hirigintza ereduaren beste perla bat. Auzotar eta Donostiar askok behin eta berriz adierazitako iritziari jaramonik egin gabe gauzatu nahi den burugabekeria. Geldiarazten saiatu behar dugu.

Isabel Alba Rico

ESCRITORA

“He seguido en redes y prensa de todo lo relacionado con el parque de Manteo y con el arboricidio que ha cometido el Ayuntamiento para privatizar el suelo público. Y por supuesto que os apoyo, y os doy mi permiso para añadir y difundir mi nombre. Y gracias por vuestra lucha por defender los espacios verdes que tiene que ser la lucha prioritaria de todos y todas en esta ciudad.”

Gabino Carballo

PAISAJISTA

“Estoy en contra de la utilización de cualquier espacio verde público para otros fines distintos. Me parece un ejercicio de pésimo urbanismo y un atentado al bien común de la ciudadanía, independientemente de la propuesta de cambio que se haga, que siempre está asentada sobre el oportunismo y la pereza ética e intelectual.”

Rebeka Elizegi

ARTISTA

“Me parece imprescindible preservar las escasas zonas verdes que quedan en nuestras ciudades y reivindicarlas como espacios públicos para el uso y disfrute de tod@s l@s ciudadan@s. 🌳 Maite ditut maite gure bazterrak... ML”

Harkaitz Cano

IDAZLEA

“Monterrosoren ipuinean bezala gertatzen ari zait aspaldion: esnatzen naizenero, dinosaurioak bertan jarraitzen du. Donostiak ordea, ez hainbeste.”

Dani Fano

IRUDIGILE

“Makroproiektuz makroproiektu gabiltza, porlan artean galdurik. Bada garaia Donostiako garapena donostiarren eskutik egitekoa, eta ez donostiarrei bizkarra emanda.BCCren Manteoko eraikuntza gelditzea lehen urrats ederra izango litzateke.”

Jon Pagola

PERIODISTA CULTURAL Y MUSICAL

No hay por dónde coger este proyecto: se destinan millones de euros de dinero público para cargarse un parque y levantar un mamotreto que nadie ha pedido y que nadie entiende. Entonces, ¿por qué se hace? ¿A quién beneficia? Esas son las preguntas.

Julen Rekondo

DIVULGADOR AMBIENTAL

Uno de los mayores problemas en nuestras sociedades en términos de sostenibilidad es la 'artificialización de suelos'. Es lo que ocurre desde hace décadas en los entornos urbanos. Donostia es un ejemplo, y, por eso a estas alturas del siglo XXI, no podemos perder más espacios verdes y árboles, que ayudan a mitigar muchos inconvenientes de vivir en zonas urbanas. Amortiguan el ruido, filtran contaminantes del tráfico, proporcionan espacio para el ejercicio, el esparcimiento, y la convivencia... Por eso el Basque Culinary Center sobra en Manteo.

Kontaktua / Contacto

Konekta zaitez gurekin!

¡Conéctate con nosotros!

Hemen gaude zuri entzuteko eta elkarrekin lan egiteko Manteo parkea salbatzeko.

Estamos aquí para escucharte y trabajar juntos para salvar el parque Manteo.

 
 
 
 
 
SOS Manteo